Coaching med häst

Utveckla ditt ledarskap i mötet med hästar.

Jag använder hästen som hjälpmedel i coaching för att tillsammans med dig utforska och utveckla kvaliteter som närvaro, kroppsspråk, tydlighet, lyhördhet, samt medvetenhet om gruppdynamik.

Jag har upptäckt att när jag coachar tillsammans med min häst Bonny, bidrar hon ofta till en fördjupad upplevelse av närvaro. Jag fascineras av hur snabbt mina klienter under en session kan bli varse både det egna kroppsspråket och all den kommunikation som ständigt pågår utan ord.

Hästen har genom hela sin evolution tvingats utveckla en oerhörd närvaro för att vara varse allt som händer runt omkring.
Den är ett flyktdjur som lever i flock och är därför extremt lyhörd både på eventuella faror, men också på hela den psykosociala dynamik som driver en flock till överlevnad och välmående.

Hästens varseblivningsförmåga kan inspirera oss på många sätt. I mötet med hästen lär vi oss genom direkt kommunikation och det vi upplever i mötet i stunden. Tillsammans reflekterar vi över insikter och lärande och kan därmed integrera det som kan vara användbart i vår vardag och i mötet med andra människor.

20140702_113102

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar