Presentation

Dorte Miland Borring

Jag heter Dorte Miland Borring.
Jag är ICF-certifierad Life-coach och Team-coach
och arbetar enligt Strandska modellen.
Modellen bygger på ett förhållningssätt där du som klient ses som den ultimata experten i ditt eget liv.  Det innebär att jag som coach fokuserar på att hjälpa dig att hitta egna lösningar, se nya perspektiv och upptäcka dina egna dolda förmågor.
Min uppgift som coach är att hjälpa dig att utveckla din potential, se dina möjligheter klart och att finna de egna lösningar och strategier som fungerar bäst för att du skal nå dina personliga mål.
Som coach är jag kreativ och använder mig av många olika verktyg för att stödja dig i din specifika situation.
Jag har en bred kunskapslåda och mångårig erfarenhet av att använda den. Som företagare har jag jobbat med friskvård i mer än 10 år med både grupper och individer.

Viktiga hörnstenar i mitt arbete och förhållningssätt:

 • Coaching enligt definition hos ICF
 • Nonviolent communication (NVC)
 • Kroppspsykoterapi och frigörande andning
 • Kostrådgivning
 • Medveten ridning och Natural Horsemanship (NH)
 • Transformationsspelet

Jag riktar mig till företag och arbetsgrupper med  friskvårds-paket, ledar-coaching, processledning och grupputveckling.

Till privatpersoner erbjuder jag

 • Medveten ridning, förlopp á 10 gångar
 • Life-Coaching
 • Coaching med Transformationsspelet
 • Coaching eller rehabilitering med häst
 • Djup muskulär massage

 

Lämna ett svar