Transformation

Transformationsspelet är ett av mina favoritverktyg när det gäller coaching. Genom att projicera ut din frågeställning på spelet får du en möjlighet till helt nya perspektiv och insikter som kan ta dig framåt.

Med hjälp av spelet, coachar jag dig till klarhet om dina nästa steg, på ett lekfullt men oerhörd effektivt och direkt reflekterande sätt.

När vi leker får vi ofta snabbt tillgång till våra inre oändliga resurser av kreativitet och idérikedom. Vi kan komma till en djupare förståelse av sammanhang och livets principer. Våra möjligheter och förutsättningar kan därmed upplevas i helt nya ljus.

Spelet kan spelas i grupp, i par eller individuellt. Det används i vissa länder i stor utsträckning inom organisationsutveckling.

Kontakta mig gärna för mer information. Som verktyg i ledar-coaching rekommenderar jag att vi träffas och spelar minst 4 gånger.

Spelet utvecklades av en grupp på Findhorn i England på 80-talet som ett stöd för personlig utveckling. På spelbrädan finner man fyra livsvägar för max fyra speldeltagare. Man rör sig genom spelet på sin egen livsväg, med ett personligt spelfokus eller frågeställning. Under spelets gång får man möjlighet att belysa sin situation från fyra olika perspektiv, medan man hela tiden får feedback och insikter via spelets olika kort. I spelet guidas alla spelare av coachen i ett interagerande som sker i överensstämmelse med spelarnas integritet och interna spelregler.

Lämna ett svar